Khánh Hòa: Hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi hộ đồng bào, gia đình chính sách và hộ nghèo xây nhà sau bão

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) nhà sập, ghe lưới cụ bị cuốn trôi đang nhặt lại những gì có thể để dựng tạm nhà. Ảnh: T.T
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) nhà sập, ghe lưới cụ bị cuốn trôi đang nhặt lại những gì có thể để dựng tạm nhà. Ảnh: T.T
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) nhà sập, ghe lưới cụ bị cuốn trôi đang nhặt lại những gì có thể để dựng tạm nhà. Ảnh: T.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top