Khánh Hòa "gỡ lệnh" tạm dừng triển khai các dự án sau kết luận thanh tra

Lên top