Khánh Hòa: Giáo dục thiệt hại nặng sau bão số 12

Phòng học bị hư hại sau bão. Ảnh: Châu Tường.
Phòng học bị hư hại sau bão. Ảnh: Châu Tường.
Phòng học bị hư hại sau bão. Ảnh: Châu Tường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top