Khánh Hòa: "Giải cứu" gần 40 tấn bưởi da xanh cho người dân miền núi

Lên top