Khánh Hòa: Gia đình Phó chủ tịch phường phụ trách xây dựng... xây nhà “4 tấm” không phép