Khánh Hòa: Gia cố trường lớp, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn

Một điểm trường của Trường Tiểu học Phước Đồng bị lũ quét hư hỏng nặng đến nay 150 học sinh vẫn chưa thể lên lớp. Ảnh: P.L
Một điểm trường của Trường Tiểu học Phước Đồng bị lũ quét hư hỏng nặng đến nay 150 học sinh vẫn chưa thể lên lớp. Ảnh: P.L
Một điểm trường của Trường Tiểu học Phước Đồng bị lũ quét hư hỏng nặng đến nay 150 học sinh vẫn chưa thể lên lớp. Ảnh: P.L
Lên top