Khánh Hòa dừng vận chuyển hành khách đi các đảo trên vịnh Nha Trang

Khánh Hòa dừng vận chuyển hành khách đi các đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa dừng vận chuyển hành khách đi các đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa dừng vận chuyển hành khách đi các đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top