Khánh Hòa dùng khách sạn làm cơ sở cách ly tập trung có trả phí

Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn làm nơi cách ly tập trung. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn làm nơi cách ly tập trung. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn làm nơi cách ly tập trung. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top