Khánh Hòa dừng hoạt động massage, bar, karaoke, vũ trường vào 18h ngày 2.5

Khánh Hòa liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID -19. Ảnh: PV
Khánh Hòa liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID -19. Ảnh: PV
Khánh Hòa liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID -19. Ảnh: PV
Lên top