Khánh Hòa: Dừng cấp nước sạch 2 ngày để sửa chữa đường ống bị vỡ

Lên top