Khánh Hoà đủ điều kiện thực tế thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Lên top