Khánh Hòa: Doanh nghiệp hơn 10 năm "xài chùa" mỏ nước khoáng nóng

Khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân có nhiều vi phạm, hơn 10 năm "xài chùa" tài nguyên. Ảnh: Hoàng Linh
Khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân có nhiều vi phạm, hơn 10 năm "xài chùa" tài nguyên. Ảnh: Hoàng Linh
Khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân có nhiều vi phạm, hơn 10 năm "xài chùa" tài nguyên. Ảnh: Hoàng Linh
Lên top