Khánh Hoà: Điều xe ra đón 112 người kẹt tại Đà Nẵng

Khánh Hòa sẽ điều xe ra đón 112 công dân bị kẹt tại Đà Nẵng do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa sẽ điều xe ra đón 112 công dân bị kẹt tại Đà Nẵng do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa sẽ điều xe ra đón 112 công dân bị kẹt tại Đà Nẵng do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lên top