Khánh Hòa: Điều tra các đối tượng chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự

Sau khi báo Lao Động phản ánh, nhiều đối tượng thang thang, xin ăn ở các chợ đã được tập trung vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Sau khi báo Lao Động phản ánh, nhiều đối tượng thang thang, xin ăn ở các chợ đã được tập trung vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Sau khi báo Lao Động phản ánh, nhiều đối tượng thang thang, xin ăn ở các chợ đã được tập trung vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM