Khánh Hoà: Đi đánh cá phát hiện thi thể nổi trên biển

Nhiều người dân hiếu tụ tập dưới chân cầu Trần Phú khi tàu cá đưa thi thể nổi trên biển vào bờ. Ảnh:Phương Linh
Nhiều người dân hiếu tụ tập dưới chân cầu Trần Phú khi tàu cá đưa thi thể nổi trên biển vào bờ. Ảnh:Phương Linh
Nhiều người dân hiếu tụ tập dưới chân cầu Trần Phú khi tàu cá đưa thi thể nổi trên biển vào bờ. Ảnh:Phương Linh
Lên top