Khánh Hòa: Đến suối Đá Giăng tắm, một nam thiếu niên chết đuối

Thi thể nam thiếu niên được người dân vớt lên khỏi suối Đá Giăng, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nam
Thi thể nam thiếu niên được người dân vớt lên khỏi suối Đá Giăng, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nam
Thi thể nam thiếu niên được người dân vớt lên khỏi suối Đá Giăng, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nam
Lên top