Khánh Hòa đề xuất thí điểm sử dụng vaccine Nano Covax

Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Lên top