Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm chủng, sớm mở cửa du lịch hộ chiếu vaccine

Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.
Lên top