Khánh Hoà: Đánh 4 trẻ nhỏ, cơ sở giữ trẻ bị xử phạt, rút giấy phép

Cơ sở giữ trẻ KidChamps Kindergarten cửa đóng, then cài sau sự việc chủ nhóm trẻ đánh trẻ con bị tung lên mạng. Ảnh: Nhiệt Băng
Cơ sở giữ trẻ KidChamps Kindergarten cửa đóng, then cài sau sự việc chủ nhóm trẻ đánh trẻ con bị tung lên mạng. Ảnh: Nhiệt Băng
Cơ sở giữ trẻ KidChamps Kindergarten cửa đóng, then cài sau sự việc chủ nhóm trẻ đánh trẻ con bị tung lên mạng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top