Khánh Hòa đang kiểm tra việc lựa chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa

Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021 sẽ có nhiều bộ để lựa chọn (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top