Khánh Hòa đã mua những thiết bị y tế gì để phòng chống dịch?

Khánh Hòa cho rà soát việc mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa cho rà soát việc mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa cho rà soát việc mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top