Khánh Hoà: Đã cách ly 159 trường hợp về từ các tỉnh có dịch

Khánh Hoà có một trường hợp là F1 của BN 2910 đã được cách ly và có kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hoà có một trường hợp là F1 của BN 2910 đã được cách ly và có kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hoà có một trường hợp là F1 của BN 2910 đã được cách ly và có kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Phương Linh
Lên top