Khánh Hòa: Công an nắm bắt, theo dõi tình hình phức tạp tại BOT Ninh Xuân

BOT Ninh Xuân trên Quốc lộ 26 không thể thu phí liên tục trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
BOT Ninh Xuân trên Quốc lộ 26 không thể thu phí liên tục trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
BOT Ninh Xuân trên Quốc lộ 26 không thể thu phí liên tục trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top