Khánh Hòa: Chưa có quy hoạch xây dựng trạm bê tông

Lên top