Khánh Hoà cho toàn bộ học sinh nghỉ học tránh bão số 9

Học sinh Khánh Hoà nghỉ học ngày 28.10 phòng tránh bão số 9.Ảnh: Phương Linh
Học sinh Khánh Hoà nghỉ học ngày 28.10 phòng tránh bão số 9.Ảnh: Phương Linh
Học sinh Khánh Hoà nghỉ học ngày 28.10 phòng tránh bão số 9.Ảnh: Phương Linh
Lên top