Khánh Hòa cho phép người dân, du khách tắm biển trở lại từ ngày 4.5

Khánh Hòa cho phép người dân, du khách tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển trở lại. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa cho phép người dân, du khách tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển trở lại. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa cho phép người dân, du khách tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển trở lại. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top