Khánh Hòa: Chia lịch học theo ngày, học sinh ngồi cách nhau 1m

Các trường chuẩn bị công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi cho các em trở lại trường. Ảnh: Phương Linh
Các trường chuẩn bị công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi cho các em trở lại trường. Ảnh: Phương Linh
Các trường chuẩn bị công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi cho các em trở lại trường. Ảnh: Phương Linh
Lên top