Khánh Hòa: Chen chúc trong cơ sở cai nghiện quá tải

Khu C của cơ sở cai nghiện ma túy nội trú duy nhất tại Khánh Hòa không thể sử dụng, để cỏ mọc 2 năm nay. Ảnh: P.Linh
Khu C của cơ sở cai nghiện ma túy nội trú duy nhất tại Khánh Hòa không thể sử dụng, để cỏ mọc 2 năm nay. Ảnh: P.Linh
Khu C của cơ sở cai nghiện ma túy nội trú duy nhất tại Khánh Hòa không thể sử dụng, để cỏ mọc 2 năm nay. Ảnh: P.Linh
Lên top