Khánh Hòa: Cấm biển, cho học sinh nghỉ học, tập trung toàn lực chống bão số 14

Bão số 14 dự báo sẽ đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Trung ương.
Bão số 14 dự báo sẽ đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Trung ương.
Bão số 14 dự báo sẽ đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Trung ương.
Lên top