Khánh Hòa: Các dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động trở lại

Nhiều quán cà phê ở Nha Trang (Khánh Hòa) hoạt động trở lại vào ngày 24.4. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều quán cà phê ở Nha Trang (Khánh Hòa) hoạt động trở lại vào ngày 24.4. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều quán cà phê ở Nha Trang (Khánh Hòa) hoạt động trở lại vào ngày 24.4. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top