Khánh Hòa bổ nhiệm các giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tỉnh. Ảnh: N.B
UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tỉnh. Ảnh: N.B
UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tỉnh. Ảnh: N.B
Lên top