Khánh Hòa: Bão số 12 đánh chìm, làm hư hỏng hàng chục tàu đánh cá của ngư dân

Hàng chục tàu đánh cá bị đánh văng lên bờ hoặc va đạp vào vách đá hư hại nặng.
Hàng chục tàu đánh cá bị đánh văng lên bờ hoặc va đạp vào vách đá hư hại nặng.
Hàng chục tàu đánh cá bị đánh văng lên bờ hoặc va đạp vào vách đá hư hại nặng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM