Khánh Hòa: Băm nát núi Đất để phân lô, "uy hiếp" nghĩa trang

Núi Đất bị "bức tử" để phân lô, bán nền, xây dựng nhà cửa. Ảnh: PV
Núi Đất bị "bức tử" để phân lô, bán nền, xây dựng nhà cửa. Ảnh: PV
Núi Đất bị "bức tử" để phân lô, bán nền, xây dựng nhà cửa. Ảnh: PV
Lên top