Khánh Hòa: 526 người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19 được hỗ trợ

Lên top