Khánh Hòa: 200 dự án có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp hoặc bằng không

Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top