Khánh Hòa: 2 người đang bị cô lập trên bè ở biển Vạn Ninh

Mặc dù đã vận động, thậm chí bắt buộc lao động trên các lồng bè vào bờ trước khi bão số 6 đổ bộ nhưng Vạn Ninh vẫn có lao động quay lại bè. Ảnh:V.G
Mặc dù đã vận động, thậm chí bắt buộc lao động trên các lồng bè vào bờ trước khi bão số 6 đổ bộ nhưng Vạn Ninh vẫn có lao động quay lại bè. Ảnh:V.G
Mặc dù đã vận động, thậm chí bắt buộc lao động trên các lồng bè vào bờ trước khi bão số 6 đổ bộ nhưng Vạn Ninh vẫn có lao động quay lại bè. Ảnh:V.G
Lên top