Khánh Hòa: 14% cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Ảnh: Phương Linh
Lên top