Khẩn trương ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm

Dự báo vùng áp thấp đang có khả năng mạnh lên. Nguồn: NCHMF
Dự báo vùng áp thấp đang có khả năng mạnh lên. Nguồn: NCHMF
Dự báo vùng áp thấp đang có khả năng mạnh lên. Nguồn: NCHMF
Lên top