Khẩn trương ứng phó với siêu bão Surigae rất nguy hiểm

Vị trí và hướng đi của siêu bão Surigae. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của siêu bão Surigae. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của siêu bão Surigae. Nguồn: NCHMF
Lên top