Khẩn trương ứng phó với hoàn lưu bão số 7 và bão số 8 đang tăng cấp

Áp thấp nhiệt đới từ bão số 7 gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới từ bão số 7 gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới từ bão số 7 gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Lên top