Khẩn trương ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau cần khẩn trương ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển. Nguồn: NCHMF
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau cần khẩn trương ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển. Nguồn: NCHMF
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau cần khẩn trương ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển. Nguồn: NCHMF
Lên top