Khẩn trương ứng phó với bão Conson giật cấp 11

Yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão Conson giật cấp 11. Ảnh: Trung tâm KTTV Quốc gia
Yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão Conson giật cấp 11. Ảnh: Trung tâm KTTV Quốc gia
Yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão Conson giật cấp 11. Ảnh: Trung tâm KTTV Quốc gia
Lên top