Khẩn trương ứng phó với bão Choi-wan, cơn bão đầu tiên năm 2021

Vị trí và hướng đi của bão Choi-wan. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Choi-wan. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Choi-wan. Nguồn: NCHMF
Lên top