Khẩn trương truy vết những người liên quan đến bệnh nhân 684 và 749

Hiện, các Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) của ca bệnh 684 và 749 đã từng đến tại Huế. Ảnh: TH.
Hiện, các Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) của ca bệnh 684 và 749 đã từng đến tại Huế. Ảnh: TH.
Hiện, các Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) của ca bệnh 684 và 749 đã từng đến tại Huế. Ảnh: TH.
Lên top