Khẩn trương thu hồi thuốc Trimoxtal 500/250 trên toàn quốc

Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi thuốc Trimoxtal 500/250 trên toàn quốc (ảnh Minh Họa Nhật Hồ)
Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi thuốc Trimoxtal 500/250 trên toàn quốc (ảnh Minh Họa Nhật Hồ)
Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi thuốc Trimoxtal 500/250 trên toàn quốc (ảnh Minh Họa Nhật Hồ)
Lên top