Khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

Đồng lúa mới chín tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng lúa mới chín tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng lúa mới chín tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top