BÃO SỐ 3 ĐỔ BỘ VÀO CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ:

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân

Lực lượng biên phòng và công an cùng ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu, thuyền sát lại với nhau để tránh gây hư hỏng.
Lực lượng biên phòng và công an cùng ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu, thuyền sát lại với nhau để tránh gây hư hỏng.
Lực lượng biên phòng và công an cùng ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu, thuyền sát lại với nhau để tránh gây hư hỏng.
Lên top