Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Conson

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu 5 tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu 5 tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu 5 tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG
Lên top