Khẩn trương hoàn thiện khâu cuối của tuyến cao tốc hơn 6.300 tỉ

Người dân mong chờ tuyến cao tốc Lộ tẻ - Rạch Sỏi kịp đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Ảnh: PV
Người dân mong chờ tuyến cao tốc Lộ tẻ - Rạch Sỏi kịp đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Ảnh: PV
Người dân mong chờ tuyến cao tốc Lộ tẻ - Rạch Sỏi kịp đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Ảnh: PV
Lên top