Khẩn trương dời tài sản Cung thể thao Tiên Sơn để xây bệnh viện dã chiến

Cung thể thao Tiên Sơn được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.
Cung thể thao Tiên Sơn được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.
Cung thể thao Tiên Sơn được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.
Lên top